سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی ترابیان – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
علی اکبر عظیمی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
منوچهر وثوقی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد ترابی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانش

چکیده:

با گسترش مصرف فرآورده های نفتی، آلودگی خاکها به هیدروکربنهای نفتی نیز افزایش یافته است. آلودگی خاک به این ترکیبات در کشور نفت خیزی چون ایران بسیار حائز اهمیت است. خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی دارای ترکیبات سمی هستند که باید قبل از اینکه در معرض انسان قرار گیرند تصفیه شوند. یکی از روشهای مفید خارج از محل در تصفیه چنین خاکهای آلوده ای استفاده ازرأکتورهای بیولوژیکی است که در این میان رأکتورهای بیولوژیکی در فاز دوغابی (bioslurry reactors)با توجه به سرعت زیاد وراندمان بالای حذف از مقبولیت زیادی برخوردارند. در این تحقیق تصفیه خاکهای منطقه عظیم آباد در جنوب پالایشگاه تهران بوسیلهراکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در فاز دوغابی(SS-SBR:Soil Slurry-Sequencing Batch Reactors) مورد بررسیقرار گرفته است.