سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن تقی پور – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز
محمدرضا شاهمنصوری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت اصفهان
بیژن بینا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان
حسین موحدیان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت اصفهان

چکیده:

آمونیاک و هیدروژن سولفید جزء آلاینده های سمی هوا هستند که علاوه بر سمیت بوی بسیار زننده و تحریک کننده ای نیز دارند. روشهای متداول حذف آمونیاک و هیدروژن سولفید از هوای آلوده عموما شامل فرایندهای فیزیکی- شیمیایی می باشند که معمولا گران قیمت بوده و زائدات ثانویه نیز تولید می کنند. در این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی تصفیه بیولوژیکی نسبت های مختلفی از مخلوط H2Sو NH3توسط یک سیستم بیوفیلتراسیون سه بستری به عنوان یک فن آوری جایگزین، با استفاده از مخلوط کمپوست و خرده های پلاستیک به عنوان بستر و لجن تغلیظ شده فاضلاب به عنوان عامل تلقیح کننده بستر مورد مطالعه قرار گرفت. ظرفیت و راندمان حذف، افت فشار، نقش تغییرات PH در بستر و بارهای مختلف ورودی H2S در حذف NH3مورد بررسی قرار گرفت .