سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن نوالی – واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ملاس
فیروزه رضایی زاده – واحد آزمایشگاه شرکت ایران ملاس

چکیده:

تصفیه بیولوژیکی پساب صنایع تولید مخمر نانوایی میزان BOD پساب را مطابق با استانداردهای زی ست محیطی کاهش می دهد، اما مقداری از COD غیرقابل تجزیه بیولوژی کی و قسمت عمده رنگ در پساب بدون تغییر باقی می مانند. در این مطالعه اثرات فرآیندهای لخته سازی شیمیایی و اکسیداسیون فنتون بر روی حذف رنگ و COD غیرقاب ل تجزیه بیولوژیکی در این نوع پساب مورد بررسی قرار گرفتند . لخته سازی شیمیایی با استفاده از سولفات آلومینیوم، کلرور فریک و آهک و ترکیب آنها با فلوکولانت های کاتیونی و آنیونی انجام گرفت . استفاده از ترکیب بهینه این مواد توانست مقدار COD را به میزان ۸۱-۷۵ درصد و رنگ را به میزان ۹۷-۸۲ درصد کاهش دهد . استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون در ترکیب با لخته سازی شیمیایی مقدار حذف COD را به ۸۶-۸۴ درصد و مقدار حذف رنگ را به حدود ۹۴/۰ درصد رسانید . در عین حال مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز برای حذف رنگ و COD در این فرآیندها نسبتاً زیاد بود .