دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,ترنس لاین

این سایت جهت جستجوی هوشمندتر در سایت ، از موتور جستجوی گوگل استفاده میکند

دانلود مقاله تصفیه شیرابه (سالن دریافت) زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا بخشوده – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدنادعلی علوی بختیاروند – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
تیمور باجول – مدیریت سازمان مدیریت پسماند اصفهان

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، تصفیه آلودگی های آلی و ترکیبات نیتروژنه از شیرابه سالن دریافت زباله کارخانه کمپوستاصفهان به وسیله تالاب مصنوعی می باشد . این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و برروی تالاب مصنوعی افقی با جریان زیرسطحی انجام گرفت . دراین سیستم که بستر آن را شن و ماسه تشکیل داده و گیاه وتیور در آن کاشته شده بود شدت جریانو زمان ماند به ترتیب برابر ۱۰ لیتر بر روز و ۵ روز در نظر گرفته شد . مدت زمان انجام آزمایشات برروی تالاب مصنوعی افقی ۶۰ روز است. بر اساس نتایج این تحقیق ، راندمان حذف COD, BOD، ازت، آمونیاک و نیترات برای تالاب اصلی به ترتیب برابر ۷۲/۸۵، ۵۲/۱۶، ۱۳، ۵۰ و ۲۶ درصد بدست آمد که نشان دهنده کارایی تالاب مصنوعی افقی و گیاه وتیور در حذف آلودگی ها در تصفیه شیرابه می باشد.

دانلود مقاله تصفیه شیرابه (سالن دریافت) زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور

سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا بخشوده – کارشناس ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدنادعلی علوی بختیاروند – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز
تیمور باجول – مدیریت سازمان مدیریت پسماند اصفهان

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، تصفیه آلودگی های آلی و ترکیبات نیتروژنه از شیرابه سالن دریافت زباله کارخانه کمپوستاصفهان به وسیله تالاب مصنوعی می باشد . این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی و برروی تالاب مصنوعی افقی با جریان زیرسطحی انجام گرفت . دراین سیستم که بستر آن را شن و ماسه تشکیل داده و گیاه وتیور در آن کاشته شده بود شدت جریانو زمان ماند به ترتیب برابر ۱۰ لیتر بر روز و ۵ روز در نظر گرفته شد . مدت زمان انجام آزمایشات برروی تالاب مصنوعی افقی ۶۰ روز است. بر اساس نتایج این تحقیق ، راندمان حذف COD, BOD، ازت، آمونیاک و نیترات برای تالاب اصلی به ترتیب برابر ۷۲/۸۵، ۵۲/۱۶، ۱۳، ۵۰ و ۲۶ درصد بدست آمد که نشان دهنده کارایی تالاب مصنوعی افقی و گیاه وتیور در حذف آلودگی ها در تصفیه شیرابه می باشد.

این فقط چکیده ای از مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خرید نمایید
تمامی مقالات دارای عنوان ، نویسنده ، چکیده و منابع میباشد
نمونه فرمت مقالات PDF و WORD که برای شما ارسال خواهد شد - کلیک کنید
چنانچه شما نویسنده این مقاله هستید اینجا کلیک کنید