سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سعید سمیعی راد – کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه تصفیه پساب ها به دلیل افزایش قیمت آب وآلودگی محیط زیست در تمامی صنایع پیشرفت فراوانی کرده است. هدف این پژوهش کاهش محتوای اکسیژن شیمیایی، فاضلاب آلوده به مواد آلی می باشد. استفاده از فرایند های جداسازی توسط غشاء در ترکیب با فرایندهای مرسوم بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب بررسی شده است. در مطالعه حاضر کاربرد فرایند اسمز معکوس در حذف COD توسط غشای آبدوست پلی آمید بررسی شده است . COD اولیه بین ۳۵۰-۱۵۰ mg/l می باشد. اثر شرایط عملیاتی نظیر سرعت جریان عرضی و فشار بر رفتار شار و حذف COD بررسی شده است. غشای مورد نظر قابلیت حذف COD را به صورت ۱۰۰ % دارا است.آب مورد نظر می تواند به عنوان خوراک ورودی دردیگها و برجهای خنک کن بکار رود.