سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط – دانشگاه تربیت مدرس
عباس رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق به منظور رسیدن به شرایط بهینه برای دو روش جدید تصفیه فاضلاب گرمی الکتروکواگولاسیون (ناپایدار سازی ذرات در فاضلاب صنایع) و الکترا شیمیایی (اکسیداسیون القایی توسط واکنش‌های فنتون ) و همچنین در مورد کارایی روش تلفیقی شامل تصفیه به روش الکترود شیمیایی و تابش اشعه گامب انجام گرفته است. تأکید فاضلاب به‌کاررفته در این آزمایش دارای COD 3٬۴۰۰ میلی‌گرم در لیتر، یعنی معادل ۳٬۷۵۰ واحد پلاتین /کبالت و کلیفرم مدفوعی ۲۱٬۰۰۰ MPN/ml می‌باشد. بهترین کارایی حذفی با روش اکسیداسیون الکترد شیمیایی به دست آمد که توانست حدود ۷۸% COD ، ۸۶% رنگ و ۹۹/۹ در صد کلیفرمهای مدفوغی را حذف نماید. تابش اشعه گاما با دوست‌های مختلف برای تکمیل فرایند پستی قدر زود سباستیان الکترا شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت. من و انتخاب‌شده برای این تابش کبالت ۶۰ بود که راندمان حذف COD 95% ، ۹۰% برای رنگ و ۹۹/۹ در صد برای کلیفرمهای مدفوغی بود.