سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم علایی – عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
جلال الدین شایگان – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمد اسدی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

در این مقاله اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک فتوکاتالیست مناسب برای تصفیه خاک های آلوده مناطق صنعتی جنوب ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه برداری از محل های آلوده نشان می دهد که آلودگی این مناطق بیشتر در اثر تجمع فنانترن است بنابر این از خاک آلوده به فنانترن برای بررسی اثرات تصفیه فتو کاتالیستی استفاده شده است. نمونه های تهیه شده از خاکآلوده به فنانترن و محتوی کاتالیست دی اکسید تیتانیوم در مجاورت نور uv قرار داده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که نانو درات دی اکسید تیتانیوم در شرایط مناسب قابلیت حذف درصد بالایی از آلودگیرا دارا می باشد.