سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه پژوهشی محیط زیست
مختار آرامی – پ
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران – گروه پژوهشی محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق، تصفیه فوتوکاتالیزوری دو رنگزای نساجی با فناوری پیشرفته اکسیداسیون کاتالیزوری نوری در راکتور نوری کاتالیزوری با بستر ثابت در مقیاس پایلوت انجام شده است. تصفیه فوتوکاتالیزوری شامل دو مرحله رنگبری و معدنی شدن ترکیب آلی می باشد. رنگزاهای اسید قرمز ۱۴ (AR 14) و بازیک آبی ۴۱ (BB 41) به عنوان مدل انتخاب شدند. فرایندهای تصفیه در حجم ۷ لیتر و با غلظت رنگزای ۵۰mg/L انجام شدند. از آنالیزهای UV-Vis و یون کروماتوگرافی برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزاها استفاده شد. محلولهای رنگی درمدت نسبتا کوتاهی بعد از فرایند به طور کامل رنگبری شدند. بررسیهای سینتیکی نشان دادند که سینتیک رنگبری از مرتبه اول تلعیت می کند. آنیونهای فرمات، استات و اگزالات به عنوان حد واسطهای آلیفاتیک غالب شناسایی شدند که با اکسیداسیون بیشتر به دی اکسید کربن تبدیل می شوند. فرایند معدنی شدن با تبدیل اتمهای کربن، نیتروژن و گوگرد به ترتیب به دی اکسید کربن، نیترات و سولفات انجام می شود که در این تحقیق ، نیترات و سولفات شناسایی و مقدار آنها اندازه گیری شد. نتایج ازمایشات نشان داند که فرایندفوتوکاتالیزور قابلیت رنگبری کامل و معدنی کردن رنگزاهای انتخاب شده در مقیاس پایلوت در شرایط محیط را دارد.