سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین ادیب فر – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شفیعی – عضو هیات علمی، دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی گلمکانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت ایران ذوب

چکیده:

وجود آخالها در هر فولاد با توجه به نوع، اندازه، شکل و نحوه توزیع آنها می تواند تاثیر بسزایی بر خواص مختلف فولاد از جمله خواص مکانیکی، الکتریکی، گرمایی و … داشته باشد. لذا حذف آخالها یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر ذهن تولید کنندگان فولاد را به خود مشغول کرده است، در این پژوهش سعی شده است با قرار دادن فیلتر در سیستم راهگاهی و جلوگیری از ورود آخال به داخل قالب، تاثیر تصفیه مذاب بر ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی (سختی و مقاومت به ضربه) فولاد CK22 مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی نتایج نشان می دهد که نمونه های تهیه شده از فولاد تصفیه شده دارای مقاومت به ضربه بیشتری نسبت به نمونه های تصفیه نشده می باشد. مطالعات سطح مقطع شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبسی نشان می دهد که ساختار از شکل ترد در نمونه تصفیه نشده به صورت دندریتی در نمونه تصفیه شده تبدیل می گردد. از طرف دیگر یافته ها حاکی از این مطلب است که تصفیه مذاب تاثیر چندانی بر سختی فولاد مورد مطالعه نداشته است.