سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا دهقانزاده ریحانی –
بیژن بینا –
ایوب ترکیان –
مهدی کریمی نژاد –

چکیده:

استایرن و آکریلونیتریل در مقادیر بسیار بالا توسط صنایع پتروشیمی منتشر شده و بدلیل اثرات سوء بهداشتی گسترده ای که این ترکیبات دارند جزء ۱۸۹ ماده شیمیایی و خطرناک در اصلاحات قانونی هوای پاک ۱۹۹۰ ایالات متحده آمریکا لیست شده است. روشهای رایج فیزیکی و شیمیایی سنتی برای حذف ترکیبات آلی فرار از جریان گازهای زائد بدلیل پرهزینه بودن و یا نیاز به تصفیه مجدد زائدات ثانویه روز بروز مقبولیت خود را برای صاحبان صنایع از دست می دهند. روشهای تصفیه بیولوژیکی به دلیل راندمان بالای تصفیه این ترکیبات بویژه در غلظت های پائین و حجم بالای جریان گاز و عدم تولید ترکیبات ثانویه مضر برای اجزای محیط زیست در حال گسترش جهانی هستند. مطالعات زیادی در داخل و خارج کشور در زمینه بیوفیلتراسیون ترکیبات ساده آلی و معدنی مولد بو و ترکیبات پیچیده آلی فرار صورت گرفته است. اما چیزی که کمتر در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته بحث تصفیه همزمان و اثرات مداخله کننده این ترکیبات بر کارایی حذف همدیگر می باشد. بخصوص برای تصفیه همزمان استایرن و آکریلونیتریل، تا زمان اجرای این پروژه اطلاعاتی منتشر نشده است. این مطالعه با ا ستفاده از یک بیوفیلتر با بستر کمپوست در مقیاس آزمایشگاهی صورت رگفت. مخلوط این دو ترکیب بصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج نشان می دهد ظرفیت ذف فیلتر برای استایرن خالص ۴۴ ۱-h 3-m g می باشد ه با وارد کردن آکریلونیتریل افت زیادی در آن صورت می گیرد. ظرفیت حذف آکریلونیتریل خالص بیش از ۲/۵ برابر استایرن بود و ادامه بررسی و بهره برداری فیلتر بصورت طولانی مدت نشان داد که حضور استایرن تأثیر قابل توجهی در حذف آکریلونیتریل ندارد. نهایتاً اینکه در زمان های ماند ۳۰ تا ۱۲۰ ثانیه بیوفیلتر قادر به حذف حدود ۸۵ گرم کربن بر متر مکعب حجم بستر در ساعت بود.