سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا موسوی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

انتشار H2S از تصفیه خانه ای فاضلاب یک مشکل بهداشتی جدی است ، بنابراین جمع آوری و تصفیه هوای حاوی این آلاینده ضروری است. در این تحقیق عملکرد یک سیستم لجن فعال مقیاس آزمایشگاهی در تصفیه هوای دارای H2S بررسی و اثرات غلظت های ۵۰-۵ PPMH2S بر حذف COD و قابلیت ته نشینی جرم سلولی مطالعه گردید.برای این کار ، بعد از خودهی جرم سلولی به H2S راکتور در HRT و MCRT به ترتیب ۵ ساعت و ۶ روز با جریان مداوم بهره برداری شد . نتایج نشان داد که راندمان حذف H2S و COD در دوره مطالعه به ترتیب بالای ۹۳/۵ و ۹۴/۵ درصد بوده است . به علاوه ، H2S تا غلظت ۵۰PPM اثر نامطلوبی بر عملکرد راکتور در حذف COD نداشت. میزان بارگذاری تا (فرمول در متن اصلی مقاله) ۷/۵ که کمتر از حد سمیت است ، به خوبی کنترل گردید. تنها اثر نامطلوب مشاهده شده H2S بر عملکرد راکتور ، افزایش SVI و در نتیجه بالکینگ لجن در بار گذاری بالای (فرمول در متن اصلی مقاله) ۴/۵ بود. بطور کلی ، نتایج این تحقیق نشان داد که هوای حاوی H2S در غلظت های منتشره از تصفیه خانه های فاضلاب می تواند به طور مناسب به وسیله فرایند لجن فعال تصفیه شود.