سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لعیا زارع نژاد – شرکت مهندسین مشاور تهران- بوستن
علی ترابیان – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست، پسابهای صنعتی است که با رشد روز افزون صنعت و توسعه اقتصادی، هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند و از آنجائیکه صنایع متعددی در کشور ما وجود دارد که فاضلاب آنها دارای بار آلودگی بالایی است، به همین جهت انتخاب یک تکنولوژی مناسب برای تصفیه فاضلاب مذکور همواره یک نیاز اساسی بوده و نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند. نیاز به بازدهی و اقتصاد برتر در تصفیه پسابهای صنعتی و شهری، تولید محصول متان ازبیومس فعال به عنوان یک منبع انرژی قابل تجدید باعث شده است که تکنولوژی تصفیه بی هوازی به یک تکنولوژی بالغ تبدیل گردد و کاربرد آن را در سطح وسیعی برای تصفیه انواع فاضلابها، بخصوص فاضلابهای صنعتی امکانپذیر سازد. مقاله حاضر حاصل مطالعات تئوریکی و آزمایشگاهی در رابطه با تصفیه پسابهای صنعتی با بار آلودگی بالا با استفاده از راکتور های بیهازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و رو به پایین است. برای این منظور از یک پایلوت در مقیاس آزمایشگاهی و به حجم مفید ۴۸ لیتر که مجهز به مدیا از جنس PVC می باشد، استفاده شده و با بکارگیری و استفاده از فاضلاب کارخانه قند(ملاس چغندرقند)، تاثیر افزایش غلظت، کاهش زمان ماند و نهایتاً افزایش بار آلی حجمی بر روی راندمان حذف COD مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که به منظور بررسی اثر غلظت ، سیستم با فاضلاب سنتزی به غلظتهای COD برابر با ۳۰۰mg/l ، ۴۵۰۰، ۷۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ در زمان ماند ثابت و سه روز مورد بهره برداری قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایشات در این مرحله نشان میدهد که راندمان حذف COD به ترتیب برابر۸۹/۸ ، ۸۶/۶، ۸۳/۳ و ۵۹/۴ درصد است. همچنین به منظور بررسی اثر کاهش زمان ماند هیدرولیکی، سیستم در زمانهای ۴۸، ۳۶ و ۲۴ ساعت، تحت غلظت ۴۵۰۰mg/l مورد بهره برداری قرار گرفته، نتایج حاصل از آزمایشات در این مرحله نشان میدهد که راندمان حذف COD به ترتیب ۷۴/۱ ، ۷۱/۲ و ۶۴/۶ درصد می باشد.