سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عزیز باباپور – دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستاآزاد – دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف
جلیل رضوی – دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد حسام پور – Chemical Technology Department, Lappeenranta University of Technology, Finland

چکیده:

کاربرد غشاء میکروفیلتر درتصفیه پساب صنعتی حاوی امولسیونی روغن در آب مورد ارزیابی قرار گرفت. غشاء مورد استفاده ازنوع سرامیکی با پایه Al2-O3 – آلفا و پوشش داده شده با ZrO2/TiO2 و با اندازه حفره ۰/۱ میکرون بود تاثیر شرایط مختلف عملیاتی از جمله فشار، دما، غلظت ، سرعت و PH بر میزان فلاکس تراویده از غشاء مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تصفیه پساب، کاهش COD P BOD P TSS P Oil &Grease را به ترتیب به میزان ۹۳/۷، ۹۲، ۹۹/۹، ۹۹ درصد نشان داد و PH خروجی ۳ واحد کم شده است. این فراوری پساب را بر شرایط استاندارد محیط زیستمنطبق می نماید. نتایج بیانگر این است که تصفیه پسابهای صنایع روغن با غشاهای MF امکان پذیر بودهو این پتانسیل وجود دارد که این روش جایگزین روشهای موجود شود.
[متن مقاله کامل نمی باشد.]