سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رزاقی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عادل علاف صالحی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپو

چکیده:

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه ای خشک از جهان و تقاضای روزافزون استفاده از منابع آب، ضرورت ایجاد منابع جدیدی برای مصارف ضروری و غیر شرب، دوچندان احساس می شود . این مطلب ارائه دهندگان مقاله را بر آن داشت تا بحث مدیریت صحیح تقاضا را که یکی از موضوعات مطرح جوامع است، مد نظر قرار داده و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری را به عنوان راهکاری برای این نیاز، که در صورت عدم کنترل به بحرانی جهانی تبدیل خواهد شد، مورد مطالعه قرار دهند . این مقاله با مطالعه موردی نیروگاه هسته ای Palo Verde واقع در آریزونا به بررسی روش های مورد استفاده از پساب در سیستمها و برج خنک کن، شرح سیستمهای تصفیه بیوشیمیایی پساب و کیفیت آب خروجی از سیستم پرداخته است . مقدار آب خنک کننده
بدست آمده از این سیستم بازیافت، روزانه ۳۶۰۰۰۰ متر مکعب است که برای خنک کاری در نیروگاه برق هسته ای با تولید ۳۸۱۰ مگاوات برق مصرف می شود .