سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن موسوی – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شیراز
داریوش مولا –
حمیده ادراکی –

چکیده:

در فرآیند تولید آلدئیدفرمیک از اکسیداسیون متیل الکل، پساب حاصل در حدود ۱۰۰۰۰ppm و یا حتی بیشتر آلدئید فرمیک دارد. در صنایع دیگری که در آنها آلدئید فرمیک بصورت ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد نیز، پساب خروجی حاوی مقداری آلدئیدفرمیک است. اگر غلظت آلدئیدفرمیک در حدود ۵۰ppm باشد، سیستم تصفیه بیولوژیکی که در اینگونه موارد مورد استفاده قرار می گیرد، مختل می گردد. بنابراین یک مرحله پیش تصفیه برای کنترل غلظت این ماده قبل از ورود به سیستم تصفیه بیولوژیکی اجتناب ناپذیر است. در تحقیقات انجام شده آهک بعنوان یک ماده مناسب جهت کاهش غلظت آلدئیدفرمیک تا حد مجاز و یا حتی کمتر از آن تشخیص داده شد. از آنجائیکه در هر فرآیند صنعتی، مسائل اقتصادی از درجه اول اهمیت برخوردار است، آزمایش هایی انجام شد تا بتوان مقدار آهک مورد استفاده و همچنین میزان حرارت مورد نیاز سیستم را تا حد امکان کاهش داد، در این آزمایش ها غلظت اولیه آلدئیدفرمیک ۱۰۰۰۰ppmبود. نسبت مولی آهک به آلدئیدفرمیک از مقدار یک به یک تا یک به بیست تغییر داده شد. تغییرات دما در محدوده (C˙۵±۲۵) تا (C˙۱±۹۲) بود.