مقاله تصميم گيري گروهي به کمک TOPSIS فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تصميم گيري گروهي به کمک TOPSIS فازي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري گروهي چند معياره فازي
مقاله متغيرهاي گفتاري
مقاله رتبه بندي اعداد فازي
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتي صابر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي ماربيني عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ماكويي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در دنياي واقعي بسياري از فاکتورهاي کمي و کيفي همچون کيفيت، قيمت، انعطاف پذيري و عملکرد تحويل مي بايستي براي تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور مي توان براي تعيين نرخ ها و وزن ها از متغيرهاي گفتاري استفاده نموده و آنها را به صورت اعداد فازي مثلثي يا ذوزنقه اي بيان نمود. بنابراين هدف از اين مقاله توسعه روش TOPSIS در مسايل تصميم گيري با داده هاي فازي مي باشد تا تيم تصميم گيري در محيطي از معيارهاي مبهم و گنگ، توانايي انتخاب گزينه مناسب را به دست آورد.  بر اساس مفهوم تکنيک TOPSIS در مسايل تصميم گيري چند معياره گروهي، شاخص ضريب نزديکي بوسيله محاسبه فاصله از حل ايده آل فازي و حل ضد-ايده آل فازي توسط رويکرد رتبه بندي اعداد فازي به صورت همزمان براي هر گزينه تعريف گرديده تا بدين وسيله تمام گزينه ها رتبه بندي گردند. در نهايت، يک مثال عددي براي بيشتر روشن شدن روش پيشنهادي آورده شده است.