سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه برزگر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات بانک صنعت و معدن
دکترمحمدعلی صنیعی فرد – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

چکیده:

نزدیک به سه دهه است ه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان توجه زیادی را در سازمان های تولیدی و خماتی به عنوان بستری برای یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای مورد نیاز در برنامه ریزی مواد، منابع مالی و منابع انسانی بخود جلب کرده است. اخیرا این سیستم ها گستره خود را افزایش داده و فعالیت هایی مانند بهینه سازی پیشرفته برنامه ریزی و مدیریت ارتباط با مشتری را نیز در برگرفته است. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با هدف بهبود فرایندها و کاهش هزینه ها پا به عرصه سازمان ها گذاشتند. بعلاوهدو سردمدار مهم آن کسب و کار الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین می باشند. اثرات مثبت و سودآوری بالا بکارگیری این سیستم ها در سازمان، نظر صاحبان موسسات بزرگ و کوچک را به خود جلب نموده است. اما، هزینه سنگین پیاده سازی از یک طرف و تجربه نرخ بالای شکست پیاده سازی این سیستم ها از طرف دیگر نوعی تردید جدی را در بکارگیری آنها ایجاد نموده است. به همین دلیل محققین تا کنون مطالعات زیادی را به انجام رسانده اند. این مطالعات بیشتر در زمینه انتخاب سیستم مناسب از میان سیستم های توسعه داده شده تجاری بوده است در حالی که مشکل فراتر از این است. هیچ کدام از این مطالعات به فرایند انتخاب سیستم به عنوان یک استراتژی که باید برای هر سازمانی با توجه به خصوصیات آن بهینه سازی شود ننگریسته اند. در اکثر مطالعات انجام شده هدف غایی ارایه یک مدل جهت انتخاب بهترین فروشنده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. ما در این پژوهش به «فرایند انتخاب سیستم برنامه ریز منابع سازمان» نه به عنوان یک فرایند خرید بلکه به عنوان یک فرایند انتخاب راهبرد نگاه کرده ایم که در این صورت همواره خروجی آن خرید یک سیستم از بیرون سازمان نخواهد بود. ما در واقع هفت راهبرد را توسعه داده ایم که لازم است هر سازمان با ارزیابی خصوصیات درونی و محیطی خود دست به انتخاب یکی از این راهبردها بزند. مدل پیشنهادی ما برای ارزیابی از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و بطور مشخصی از «فرایند تحلیل شبکه ای» بدلیل ماهیت ارتباطات غیرخطی معیارها استفاده می کند. مدل توسعه یافته را در نهایت در یک سازمان واقعی اجرا و نتایج آن را گزارش می کینم.