سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح قاسمی – رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
علی مظفری – کارشناس ارشد مهندسی معدن ، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

چکیده:

یکی از عمده ترین آمار مرگ و میر حوادث در معادن زیرزمینی و به ویژه در معادن زغالسنگ زیرزمینی، ناشی از حریق است . بسیاری از آتش سوزی های بزرگ در معادن زیرزمینی ، که موجب تلفات فراوان جانی و مالی می شوند، چنانچه در سطح زمین رخ دهند، در مدت کوتاهی قابل شناسایی و کنترل خواهند بود . تحقیقات انجام گرفته در غالب کشورهای توسعه یافته معدنی در
جهان ، نشان می دهد مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی مهم ترین عامل نجات کارکنان است، که این مهارت را می توان با آموزش و شبیه سازی شرایط اضطراری و انجام تمرینات و مانورهای طراحی شده بر اساس واقعیت بهبود بخشیده و توسعه داد . در این مقاله یک روش شاخص آموزشی که استفاده از شبیه سازی وضعیت اضطراری حریق در قالب پرسش ها و پاسخ ها مورد
بررسی قرار گرفته و امکان کاربری این روش را درمعادن زیرزمینی کشورمان و به خصوص در معادن زغالسنگ زیرزمینی که به طور مستمر پتانسیل ایجاد حریق را در بطن فعالیت های معدنی نهفته دارند، مورد بررسی قرار می دهد.