سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مزینی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
منیره عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

در این مقاله روشی برای مسائل تصمیم گیری بیان میشود، این روش بر اساس مدل جبرانی میباشد، یعنی مبادله بین معیارها مجاز می باشد. الگوریتمذکر شده بر اساس روابط بین معیارها می باشد. سه نوع رابطه بین معیار ها تعریف شده است: رابطه تضاد، رابطه همخوانی ورابطه مستقل. تعریفی برای این روابط ارائه شده و الگوریتیم بیان می شود که برای حل مسائل تصمیم گیری چندگانه مناسب می ابشد. در این روش از عملگرهای ساده ریاضی استفاده شده است. این الگوریتم به راحتی قابل درک است ضمنا پیاده سازی آن نیز بسیار ساده می باشد. با بسط این روش به مسائل تصمیم گیری چند نفره، راه حلی برای اینگونه مسائل نیز ارائه نموده ایم.