مقاله تصويربرداري فراطيفي و ملاحظات «آفا» در برابر تهديدات آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تصويربرداري فراطيفي و ملاحظات «آفا» در برابر تهديدات آن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصويربرداري فراطيفي
مقاله امضا طيفي
مقاله تشخيص هدف
مقاله آشکارسازي ناهنجاري
مقاله استتار
مقاله اختفا
مقاله فريب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي صفا
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پيشرفت هاي نوين در فن آوري سنجش از دور فراطيفي، منبع اطلاعات بسيار مناسبي را براي مقاصد شناسايي فراهم نموده است. اين ويژگي به دليل توان تفکيک مکاني و طيفي بالاي سنجنده هاي تصويربرداري فراطيفي هوابرد و استفاده از امضاي طيفي پديده‎ها و عوارض در شناسايي اهداف نظامي است. در اين مقاله توانايي تصويربرداري فراطيفي در شناسايي اهداف با ارايه دو کاربرد مهم پردازش و تجزيه‎ تحليل شامل تشخيص اهداف و آشکارسازي ناهنجاري ها مورد بررسي و در يک مطالعه موردي بر روي تصوير فراطيفي HyMap اين توانمندي در عمل با پياده‎سازي الگوريتم ها مورد ارزيابي قرار گرفته است. در ادامه، دو معيار براي ارزيابي و واپايش (کنترل) روش هاي استتار و فريب فراطيفي ارايه شده، سپس با فرض در نظر گرفتن اقدامات غير مستقيم پدافند غيرعامل، ملاحظات و اقدامات پيشگيرانه‎ اساسي در خصوص اقدامات آفا (استتار، فريب و اختفا)، در مقابله با تهديدات مربوط به تصويربرداري فراطيفي ارايه مي شود.