مقاله تصويري از ذهن و زبان صائب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: تصويري از ذهن و زبان صائب
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعرصائب
مقاله معني در شعر
مقاله تصوير و تخيل در شعر
مقاله تمثيل و نماد درشعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشش رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسنده در اين مقاله در پي اين است تا جايگاه عناصري از قبيل معني، تصوير، تخيل و زبان را در شعر صائب تبريزي بازنمايد و پيوندهاي تنگاتنگ آنها را با يكديگر نشان دهد. نگارنده براين باور است كه صائب از ميان تمامي عوامل و عناصر شعري به زبان و تخيل اهميت بيشتري داده است. در شعر وي تلفيق دل انگيز ديگري از احساس و ادراك از همان نوع كه در مكتب فكري ـ فلسفي صدارالمتالهين مي توان ديد به چشم مي خورد. صائب در تمثيل هاي دل نشين خود بيشتر به طبيعت و جهان نظر دارد و برونگراست اما درمفهوم و مضمون اصلي درونگرا به نظر مي آيد. درواقع، هدف از كاربرد بسيار تمثيل و نماد در شعر او نيز تلاش براي تبيين مفاهيم ذهني و مجردي است كه قصد دارد به خواننده خويش القا کند. اين امر به خودي خود، شاعر را ناگزير از دستيازي به اجزا و عناصر محسوس و ملموس طبيعت مي سازد. در عين حال، مي تواند از دلايل مهم حضور چشمگير طبيعت در شعر وي به شمار آيد.