مقاله تصوير استعاري کهن الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۶۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تصوير استعاري کهن الگوي خورشيد در ناخودآگاه قومي خاقاني و نظامي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونگ
مقاله ناخودآگاه
مقاله کهن الگو
مقاله خورشيد
مقاله خاقاني و نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق نظر يونگ، «کهن الگوها» در ناخودآگاه جمعي از طريق نمادها ظهور مي يابند. خورشيد، يکي از نمادهاي طبيعي است که با قدرت و درخشندگي و زيبايي اش سابقه اي اسطوره اي در ذهن انسان دارد. در اين جستار به بررسي اين نماد در اشعار خاقاني و نظامي پرداخته مي شود. هدف پژوهشِ پيش رو بر اين است که تصويرسازي خاقاني و نظامي از کهن الگوي خورشيد از ناخودآگاه جمعي آنها بن مايه گرفته و راز بقاي اسطوره خورشيد از طريق زبان نمادين شاعران تحت تاثير ناخودآگاه جمعي است. در نهايت طبق بررسي ها مشخص شد دو صفت زيبايي و قدرت خورشيد از عناصر بارز کهن الگو هستند که از ناخودآگاه جمعي دو شاعر سرچشمه گرفته است و حاصل اين دو صفت، تصاوير استعاري ارزنده اي است که از اشعار آنها برداشت مي شود.