مقاله تصوير برتر در چكامه «نشيدالارض والخلود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادبيات پايداري (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۴۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تصوير برتر در چكامه «نشيدالارض والخلود»
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر معاصر عرب
مقاله شعر پايداري
مقاله منير مزيد
مقاله بلاغت هنري
مقاله صورخيال
مقاله نشيدالارض والخلود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر «نشيدالارض والخلود» سروده منيرمزيد، شاعر معاصر فلسطيني ساكن كشور روماني، در سي بند تنظيم شده و شاعر توانسته است هدف خود، يعني حماسه پايداري و مقاومت مردم فلسطين را در هاله اي از بليغ ترين صورخيال بيان كند.
اين تحقيق به منظور بررسي بلاغت هنري اين شعر و ارتباط آن با عنصر پايداري انجام شده است. به همين منظور صور بياني شعر را استخراج مي كند و دلايل بلاغي آن ها را نشان مي دهد و شيوه آن، مطالعه موردي، كتابخانه اي و توصيفي با استفاده از روش آمارگيري و ارايه نتايج در قالب جدول و نمودار است.
سوال اصلي تحقيق آن است كه دامنه گسترش صورخيال در اين شعر چگونه است و كدام عنصر خيال در تبيين پايداري مردم نسبت به ساير صور بياني برتري دارد.
نتايج اين تحقيق عبارت است از:
اين شعر بيشترين تصوير هاي ادبي را دارد.
شاعر، فاصله زيبا شناسي را كاملا در شعر رعايت كرده است.
كاربرد تصوير ها در اين شعر به خوبي بر مخاطب تاثير مي گذارد.
تاكيد شاعر در كاربرد تصوير هاي بليغ است.
تاكيد شاعر در بيان جاندار انگاري تصاوير است.
۶- تاكيد شاعر بر ارايه تصاوير بر پايه همانندي است.
عنصر برتر خيال در بيان پايداري مردم فلسطين، استعاره بالكنايه گسترده است.