مقاله تصوير شركت: يك چارچوب مفهومي براي برنامه ريزي استراتژيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۹۴ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تصوير شركت: يك چارچوب مفهومي براي برنامه ريزي استراتژيك
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كسب و كار
مقاله برنامه ريزي استراتژيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندريان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها به طور قابل توجه اي به مديريت تصوير شركتي خود مشغول مي باشند. يك همبستگي قوي و مثبت بين ادراك افراد از يك شركت و رفتارهاي حمايت گرانه آنها از شركت وجود دارد. در اين مقاله، تحقيقات قبلي صورت گرفته در زمينه تصوير شركت ادغام شده تا يك چارچوب براي شناسايي عوامل موثر بر شكل گيري تصوير شركت ارائه گردد. همچنين استد لالهاي مديريتي بحث شده است و برخي خط مشي ها براي برنامه ريزي استراتژيك و مديريت موثر تصوير پيشنهاد شده است.