مقاله تصوير شهر تهران در سينماي داستاني ايران (پس از انقلاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تصوير شهر تهران در سينماي داستاني ايران (پس از انقلاب)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله از خود بيگانگي
مقاله فرديت
مقاله سينماي ايران
مقاله مدرنيته و شهر
مقاله مدرنيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راودراد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بهارك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش اين مقاله توصيف شهر و تجربه مدرنيته در ايران پس از انقلاب از دريچه سينماست. در واقع قصد داريم با ميانجي گري سينما و تصويري که از شهر ارايه کرده، تاملي انتقادي داشته باشيم بر تجربه مدرنيته در ايران بعد از انقلاب، چرا که شهر تهران در آثار سينمايي همواره نماد امري مدرن و در تقابل با سنت قرار گرفته است.آراي تني چند از انديشمندان انتقادي همچون تضاد و تناقض دروني مدرنيسم در انديشه برمن، تراژدي فرهنگ مدرن، فرهنگ عيني و فرهنگ ذهني در انديشه زيمل، چهارچوب نظري اين مقاله را تشکيل داده است. علاوه بر آن مفاهيمي همچون ازخودبيگانگي و بت وارگي در آراي مارکس براي تحليل فيلم ها به کار گرفته شده است. هدف اين است که با کمک گرفتن از اين چهارچوب نظري و مفاهيم مرتبط با آن در قاب سينما به درکي انتقادي از مدرنيته شهري در ايران پس از انقلاب دست يابيم. بدين منظور فيلم هايي را مطالعه کرديم که شهر در کانون آن قرار داشتند. در هر دهه چند فيلم نمايا انتخاب شدند و سپس با کمک روش تفسير انتقادي به نقد و تحليل تصوير شهر تهران در سينماي بعد از انقلاب پرداختيم.