مقاله تصوير هاي شنيداري در معلقات سبع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تصوير هاي شنيداري در معلقات سبع
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر عربي
مقاله معلقات سبع
مقاله تصوير شنيدني
مقاله صور خيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاعر همچون نقاش، پيکرتراش و آهنگسازي است که با هنر شعر تصاوير ذهني خود را به نمايش مي گذارد. قصايد معلقات سبع به مثابه يکي از زيباترين شاهکار ادبي، مشحون از انواع صورت پردازي است، تصويرهايي که از صور شنيدني، ديدني، بوييدني، لمس کردني، چشيدني و متحرک نشات مي گيرند. در اين مقاله، «تصوير شنيداري» اين قصايد بررسي شده و با ارایه شواهدي معلوم گشته است که صاحبان معلقات علاوه بر استعمال الفاظ «صدا معنايي» که طنين و آهنگ آنها معنايي خاص مي آفريند و نام بردن از رنگها در «صور ديدني» و نام گلها و عطرها در «صورتهاي بوييدني»، براي مجسم ساختن بهتر محسوسات خود به آفرينش «تصويرهاي شنيدني» که از رهگذر شنيدن احساس مي شوند پرداخته اندف يعني به سراغ صداهاي طبيعي و غير طبيعي محسوس رفته اند و عنصر زمان و مکان را به کار گرفته و سخنان اندرزي همراهان، گفتگوي خويش با ديگران، غرش ابر، زوزه گرگ، شيهه اسب، صداي جوشش ديگها، طنين زمزمه آهوان و ناله زنان داغديده، را به تصوير کشيده و شعر خود را کامل نموده اند تا مخاطب نيز واقعيتهاي دنياي ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درک کند، اين تصويرها از ويژگيهايي مانند بوم نگاري، حضور شاعر در کنار آن ها، پويايي و حرکت صورتها و …. برخوردارند.