سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حیدر طوسیان شاندیز – استادیار گروه برق دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مشاهده درون بتن و دیگر اجسام برای کنترل کیفیت ویا مشاهده وضعیت فعلی برای پیشبینی عملکرد آینده یکی از اهداف تستهای غیرمخربNDT) است. هدف در اینگونه تستها ایجاد تصاویری است که اگر شعاعهای نورمرئی امکان نفوذ و انعکاس داشتهباشند با چشم قابل مشاهده هستند. آلگوریتمSAFT که مخفف Syntethic Aperture Focousing Technique است، آلگوریتمی است که با استفاده از امواج فراصوت حفرههای داخل اشیا را بازسازی میکند. در مورد بتن بدلیل استفاده از امواج فرکانس کم روش معمول پاسخگو نمیباشد. در این مقاله با استفاده از نظریه موجک و آلگوریتمهای پردازش تصویر روشی برای مشاهده حفره در داخل بتن ارائه میشود