سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شکوه فر – دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ام .سی فلمینگ

چکیده:

برای نخستین بار فرایند انجماد سریع مذابهای تحت فوق تبرید ازنیکل و فولادهای زنگ نزن باسرعت تصویر برداری تا ۴۰۵۰۰ تصویر برثانیه ۴۰۵۰۰ FRAMES /SEC به تصویر کشیده شد دراین رابطه پدیده های DOUBLE -recalescence , recalescence به هنگام فرایند انجماد مشاهده و ارتباط آنها با تغییر حالتهای فازی درحین انجماد و پس ازآن تعیین وس رعت رشد فاز جامد بعنوان تابعی ازفوق تبرید محاسبه گردید مورفولوژی فصل مشترک فاز جامد و مایع درسطح نمونه با تصویر برداری و درداخل نمونه ازطریق بررسیهای ساختارماکروسکوپی تعیین و ارتباط آنها با هم و نیز با مقدار فوق تبرید موردمطالعه قرارگرفت