سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهران ویژه – شرکت بلور گمین

چکیده:

با دریافت انرژی گرمایی تابیده شده از سطح یک جسم و تبدیل آن به انرژی الکتریکی می توان دمای جسم را تعیین نمود. چنانچه با استفاده از تکنینک از سطح یک جسم به طور همزمان دمای نقطه به نقطه آن اندازه گیری شود و درجه حرارتهای به دست آمده را با یک رنگ مشخص کنیم در این صورت نقاط هم دما با رنگ مشترک و نقاط با دمای مختلف با رنگهای متفاوت ظهور خواهند کرد. بدین ترتیب تصویری از جسم پدید می آید که حاکی از توزیع حرارت در آن است.
تصویربرداری حرارتی علاوه بر کاربرد وسیع در بازرسی و تعمیر و نگهداری در امور برق و مکانیک، در صنایع شیشه و سرامیک با اندازه گیری توزیع حرارت نقش بسزایی در حل مشکلات فرم دهی، افزایش بازده تولید، طراحی بهینه در ساخت قالب و اعمال منحنی های حرارتی بهینه ایفا می نماید.
از سوی دیگر با شناسایی نقاط آسیب دیده نسوز مصرفی کوره در مراحل ابتدایی می توان علاوه بر جستجو و رفع عامل تخریب کننده با انجام بموقع و سریع تعمیرات گرم از گسترش و تخریب نسوز جلوگیری نمود و موجبات افزایش عمر کوره و کاهش مصرف نسوز به ازای شیشه تولیدی را فراهم کرد.