سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چاپار رسولی – پژوهشکدهی فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
داوود ایرجی – پژوهشکده فیزیک پلاسما CRPP، دانشگاه پلی تکنیک لوزان EPFL، سوییس.
علی رجب تبار درویشی – پژوهشکدهی فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
کیوان اختری – پژوهشکدهی فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

چکیده:

مطالعه تابشهای پلاسما در محدوده فرابنفش و مرئی یکی از مهمترین ابزار تشخیصی در توکامک بشمار می رود. از این ابزار جهت مطالعه یونیزاسیون پلاسما در لحظات اول، اندرکنش پلاسما با محدود کننده، ناخالصی ها در پلاسما و بسیاری موارد دیگر استفاده می گردد. در توکامک دماوند که یک توکامک کوچک با سطح مقطع پلاسمای کشیده است یک چیدمان جهت عکس برداری سریع از ستون پلاسما بر روی توکامک دماوند نصب گردید. تابش های ستون پلاسما در پنجره های زمانی یک میلی ثانیه از ابتدا تا انتهای زمان پلاسما و در محدوده حساسیت دوربین ذخیره گردیده و مطالعه گردید. همچنین میزان تابش ستون پلاسما در طول موج ۶۵۶ نانومتر که خط تابشی H- آلفا بوده و جهت مطالعه مقدار یونیزاسیون در پلاسمای توکامک امری مهم می باشد مورد بررسی قرار گرفت.