سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین دیانی – استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نظریه کتابدار به عنوان آموزش دهنده و نظریه کتابدار به عنوان برقرار کننده ارتباط بین مراجعان و اطلاعات، در دورانی که منابع چاپی تنها منابع اطلاعاتی به حساب می امدند در حوزه کتابداری موازی با هم درجریان بوده اند.
رواج روز افزون منابع اطلاعاتی الکترونیکی چالش هایی را پیش روی نظریه اموزشی و نظریه ارتباطی قرار داده است. در این شرایط زمینه مناسبی برای استقلال گسترده از نظریه آموزشی فراهم آمده ، در عین حال نظریه ارتباطی نیز از جایگاه مستحکم تری برخوردار میشود.زمینه های مناسب و دشواری های پیش روی هر یک از این دو نظریه مورد بحث قرار گرفته است. برقرار تعادل بین این دو نوع نظریه برای مساعدتبه مراجعان وبرای باقیماندن کتاباریاطلاع رسانی به عنوان یک حرفه، آن هم حرفه ای سودمند ، چالشی است که کتاباران این دوران با آن روبرو هستند.
مقاله حاضر به تحلیل تضاد بین دو مفهوم واسطه رهایی و کارگزار اطلاعات می پردازد.