سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوید تقی زادگان کلانتری – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان ، دانشکده برق دانشگاه تبریز
گئورک قره پتیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تضرب ولتاژ به معنی چند برابر شدن ولتاژ در باس مصرف کنندگان صنعتی در اثر کلید زنی در خازن های واقع در پست های فشار قوی می باشد . این پدیده به دلیل وجود خازنهای تصحیح ضریب قدرت در محل مصرف کنندگان صنعتی ، و بروز حالتهای تشدید مابین سلف و خازنهای سری و موازی در سیستم توزیع در هنگام کلیدزنی روی می دهد . به عبارت دیگر تضرب ولتاژ از اثرات جانبی بالقوه نصب خازنهای تصحیح ضریب قدرت در محل مصرفکننده می باشد که ناشی از حالات گذرای سویچینگ خازن در پستهای ولتاژ بالا ، و موثر بر مصرف کنندگان در سیستم توزیع می باشد . بدیهی است که تضرب ولتاژ مقوله ای جدا از کلید زنی خازنهای انفرادی یا پشت به پشت می باشد که در مراجع مختلف در مورد آن صحبت شده است . در این مقاله این پدیده در یک مورد عملی در منطقه صنعتی تبریز ، مورد توجه و تحلیل قرار گرفته و توسط نرم افزار EMTPشبیه سازی می شود . در نهایت روش عملی مقابله با چنین پدیده ای بیان شده و توسط شبیه سازی مورد تایید قرار می گیرد .