سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید باقری – دستیار علمی دانشگاه پیام نور، واحد دهدشت، ایران
محمد علی ریاحی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در اغلب داده‌های لرزه‌ای بازتابنده‌های کم عمق توسط امواج انکساری و رسید‌های مستقیم پوشیده می‌شوند و مشاهده این پدیده‌ها را مشکل می‌ساند. تبدیل ردلرزه شعاعی یک تبدیل ساده برای بردن داده‌ها از حوزه x-t به حوزه سرعت ظاهری و زمان سیر است. فرکانس ظاهری امواج انکساری و رسیدهای مستقیم در حوزه ردلرزه شعاعی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. با این دانسته و اعمال صافی‌های فرکانسی، شامل صافی‌های پایین‌نگذر و میان‌گذر، در حوزه ردلرزه شعاعی این پدیده‌ها می‌توانند کاهش پیدا کنند. در این مقاله تضعیف امواج انکساری و رسیدهای متسقیم روی دسته برداشت چشمه مشترک‌های مربوط به یک خط برداشت انجام شده است. با تشکیل مقطع برانبارش شده مربوط به این خط، نتیجه نشان می‌دهد که حذف امواج انکساری و رسیدهای مستقیم با استفاده از تبدیل ردلرزه شعاعی باعث آشکارسازی قابل توجه بازتاب‌های کم عمق شده است. در حالی که اگر از روش حذف یا بریدن برای تضعیف امواج انکساری و رسیدهای مستقیم استفاده کنیم، بازتاب‌ای کم عمق قرار گرفته در پشت این پدیده‌ها از بین می‌روند و عملاً آشکارسازی بازتاب‌های کم عمق غیرممکن می‌شود.