سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح ا… عسگری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
حمیدرضا سیاهکوهی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

تبدیل S یک تبدیل زمان- فرکانس و بر مبنای پنجره گاوسی متحرک و مقیاس پذیر است. می توان با استفاده از تبدیل S فیلتری در حوزه زمان-فرکانس طراحی کرد. نشان داده خواهد شد که فیلتر طراحی شده برمبنای تبدیل S برای تضعیف نوفه لرز ای-ه که در این مقاله با عنوان فیلتر وزنی معرفی می شو- در مرحله بعد از تصحیح NMO در حالتی که تریس های رکورد CMP دارای (۰-۰/۳) صدم ثانیه شیفت به علت عدم انجام تصحیح ایستای باقیمانده باشند به خوبی عمل میکند. اما این فیلتر برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO چندان مطلوب عمل نمی کند. برای حل این مشکل از تبدیل S تعمیم یافته استفاده شد. همانطور که نشان داده خواهد شد فیلتر وزنی بر مبنای تبدیل S تعمیم یافته برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO بخوبی عمل میکند.