سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
حسن امیری بختیار – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
نوشین مرادی لیرگشاسی – آموزش و پرورش اهواز

چکیده:

سازند آسماری با سن الیگوسن – میوسن، در میدان نفتی اهواز شامل، ماسه سنگ، آهک، آهک ماسه ای، آهک دولومیتی و مارن می باشد که قسمت عمده ای از آن تحت بخش ماسه سنگی اهواز (Ahvaz sst. Mbr.) نامگذاری شده است. به منظور بررسی ارتباط زماین و رخساره ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه و تعیین نرخ تجمع سنگ یآنها و همچنین مشخص نمودن وجود یا عدم وجود گسل و ناپیوستگی عمدهتعیین دقیق محدوده چینه شناسی میکروفسیلهای شناسایی شده در سازند آسماری میدان نفتی اهواز ۷ مقطع تحت الارضی شامل چاههای شماره ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۴۳، ۴۵، ۶۵ و ۸۵ انتخاب شد و کلیه میکروفسیلها اعم از فرامینیفر ها ، جلبکها، بریوزواها موجود در سازند اسماری شناسایی گردیدند. چاه شماره ۶۵ بعنوا مقطع مرجع استاندارد SRS انتخاب گردید و در مقابل سایر مقاطع روی محور x قرار گرفت و در نهایت ۶ نمودار تطابقیمربوط به چاه های ۱۱، ۱۹، ۲۰، ۴۳، ۴۵، ۸۵ بدست آمد پس از رسم خط تطابق LOC در نمودارهای مقاطع مورد مطالعه مشخص گردید: قسمت بالا وپایین مقطعمرجع استاندارد (چاه شماره ۶۵) درمقاطع مورد مقایسه وجود ندارد و در مقاطع تحت الارضی چاه های ۱۱و۴۵ روند رسوبگذاری سرعت کمتری نسبت به مقطع مرجع داشته است. خط تطابق در مقطع تحت الارضی چاه شماره ۱۹ در درونیک شیار (Channel) ایجاد شده است لازم به ذکر است که این حالت زمانی دید می آید که محدوده های کلی چینه شناسی میکروفسیل ها در درون مقطع مرجع استاندارد مرکب (CRSR) کامل باشند.