مقاله تطبيقي مکتب هاي ادبيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۵۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تطبيقي مکتب هاي ادبيات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله نظريه هاي ادبيات تطبيقي
مقاله مکتب فرانسوي
مقاله مکتب امريکايي
مقاله علوم انساني
مقاله آثار ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرکت مقدم صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، سعي بر آن است که توضيحي چند درباره ادبيات تطبيقي داده شود؛ سپس مقايسه اي بين مکاتب ادبي انجام گيرد؛ آنگاه، قلمرو ادبيات تطبيقي و بازتاب آن در ايران و جهان امروز بررسي، و سرانجام، اهميت آن در دنياي فعلي با ذکر دلايل آشکار شود.
ادبيات تطبيقي، از شاخه هاي جديد و گسترده ادبيات و ادبيات نمايشي امروز است که در آن، تشابه و تفارق نمونه هاي مختلف آثار ادبي بررسي مي شود. در ادب تطبيقي، آنچه مورد نظر محقق و نقاد است، نقش اثر ادبي نيست، بلکه در کيفيت و تجلي و انعکاسي است که اثر ادبي قومي در ادبيات قوم ديگر پيدا ميکند. ادبيات تطبيقي نه تنها از مرزهاي سياسي، زباني، ملي، کشوري و فرهنگي فراتر ميرود، بلکه به دنبال گشودن افق هاي تازه فکري است؛ به عبارت ديگر، ادبيات تطبيقي نه تنها در پي ايجاد ارتباط و گفتمان با ديگر رشته هاي علوم انساني است، بلکه درصدد ايجاد تفاهم ميان فرهنگ هاي مختلف است. از اين رو، تحقيق و تفحص در اين موضوع، بسي مهم و قابل اهميت است.