سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره عبدوس – دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر مزینی – دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تشخیص اثر انگشت تنها با استفاده از اطلاعات بخشی از تصویر اثر انگشت امروزه یکی از مهم ترین موضوعات در تشخیص اثرانگشت می باشد. در این مقاله روشی جهت طتبیق بخشی از اثر انگشت بر مبنای مشخصه جدید ارائه شده است. مشخصه جدید از اطلاعات نسبی مشخصه ها اصلی تصویر شامل نقاط پایانی و نقاط دو شاخه، نسبت به هم حاصل می شود. جهت محاسبه مشخصه جدید، حد واصل بین هر دو مشخصه و همسایگی آن مورد بررسی قرار گرفته است. این مشخصه نسبت به چرخش، جابجایی و دگردیسی خطی تصویر حساس نمی باشد و جهت تشخیص بخشی از تصویر اثر انگشت به کار می رود. روش ارائه شده بر روی پایگاه داده FVC2004 آزمایش شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند روش ارائه شده، از دقت بالایی برخوردار است .