سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا کبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد علمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

کاربرد کوره های القایی در صنعت ب ه جای کوره های سوخت فسیلی ب ه خصوص در فرآیند حرارتی دقیق از مزیت نسبی برخوردار است . در این راستا ا ستفاده از ادوات نیمه هادی جهت افزایش فرکانس تغذیه کوره به جای ترانسفورمر و سیستم موتور ژنراتور باعث افزایش راندمان و بهینه شدن عملکرد کوره را ب ه دنبال داشته است در این مقاله از اینورتر منبع جریان جهت تغذیه کوره القایی استفاده و نشان داده شده که در طراحی منبع، شناخت بار و تعیین نقط ه کار سیستم از اهمیت فوق العاده برخوردار است و بالاخره این که تطبیق بار با منبع تغذیه و گذار موفق از نقط ه کوری در طی فرآیند گرمایش در بارهای مختلف بررسی شده و به آسانی ملاحظه می شود که منبع پایداری خود را طی فرآیند حفظ می کند .