سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عسگری مقدم – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی تهران
کاظم وحدانی – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبکه های عصبی بولی و باینری شبکه های عصبی هستند که درآنها همانند توابع بولی ورودی و خروجی شبکه مقادیر باینری بوده و مقادیر وزن و آستانه اعداد صحیح هستند که صحیح بودن وزن و آستانه پیاده سازی VLSIاین شبکه ها را امکان پذیر می سازد حالت خاص این شبکه ها مواردی هستندکه وزن ها مقادیر باینری ۰،۱ یا ۱-،۱ باشند انچه دراین جامدنظر است مقادیر ۰،۱ وزن بوده که درشبکه های بولی مطرح هستند ونسبت به حالت معادل آن درشبکه های باینری ساده تراند منظور از سادگی راحتی در ساخت و کاهش تعداد ورودیهای گیت استانه است که کمک زیادی به تحقق شبکه بولی کرده و به علاوه محاسبه وزن ها و مقدار آستانه دراین توابع بولی به روش روتین قابل انجام است به دلیل اهمیت این توابع بولی آنها را توابع بولی ممتاز می نامیم که دراین توابع گیت استانه به گیت orیاand منطقی کاهش می یابد و باعث راحتی در ساخت شبکه عصبی بولی می شود.