سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرزایی – دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر
رضا صفابخش – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله مساله تطبیق رشته به عنوان یک مساله بهینه سازی مطرح شده واین بهینه سازی توسط یک شبکه هاپفیلد آشوبی انجاممی شود درروش پیشنهادی یک شبکه هاپفیلد با خودبازخورد کهاش یابنده برای پیدا کردن بهترین تطبیق تطبیق با کمترین فاصله بین رشته های ورودی و مرجع به کاررفته است کاری که این روش انجام میدهد بیشتر از یک تطبیق رشته دقیق است برای مثال می توان نویسه های بی اثر ستاره و علامت سوال رادرهر یک از دو رشته ورودی و مرجع به کاربرد به علاوه این روش می تواند شباهت یا اختلاف دو رشته و همچنین فاصله بین دو رشته را محاسبه کند نتایج عملی نشان میدهدکه این روش می تواند اعمال مختلف تطبیق رشته را با کارایی بالایی انجام دهد.