سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا کوزه کنانی – بخش مخابرات و کامپیوتر – شرکت متن

چکیده:

در سیستمهای دیسپاچینگ شرکتهای آب، برق و یا گاز و نفت جهت انتقال اطلاعات از شبکه های مخابرات داده استفاده می شود . پروتکل TCP/IP که ازابتدا برای ارتباطات شبکه جهانی اینترنت طرح ریزی شده، در استانداردهای تله کنترل و مخابرات داده سیستم های دیسپاچینگی نیز جای خودرابازکرده چنانکه استاندارد IEC 870-5-104 بر مبنای آن تعریف گردیده است . سیستم های دیسپاچینگ غالباً از لینکهای زمینی و کابلی و در برخی موارد هم از لینکهای رادیویی و ماهواره ای استفاده می کنند . در عمل چون از ابتدا روشهای استاندارد TCP برای شبکه های زمینی مخابراتی نظیر شبکه های کابلی و فیبر نوری تعریف و بهینه سازی شده اند، ملاحظه می شود که در شبکه های رادیویی و ماهواره ای با توجه به مشخصات خاص آنها، دارای اشکالاتی بوده و می بایست برای این محیط های مخابراتی بازنگری هایی انجام پذیرند، این موضوع ازمسایل روز برای دست اندرکاران در این زمینه می باشد . در پروژه دیسپاچینگ ملی شرکت گاز علاوه بر کانالهای اصلی جهت ارتباطات بین مراکز، از لینکهای ماهواره ای VSAT بعنوان کانال های پشتیبان نیز استفاده خواهد شد . در این مقاله با توجه به خصوصیات ارتباطی مراکز شرکت گاز، نوع تغییرات موردنیاز برای TCP در کانالهای VSAT ، مورد بررسی قرار خواهند گرفت