سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهسان محسنین –

چکیده:

تاثیر سازه بر شکل گیری اثر معماری غیر قابل انکار است. در جامعه صنعتی امروز که نیاز به خشک سازی، سریع سازی، و مقاوم سازی از جمله اصول کلی است، نیاز به مدول ثابتی که طرح های معماری را با سازه منطبق سازد، ضروری به نظر می رسد.
در این مقاله ضمن بررسی پیش ساختگی در ساختمان های مسکونی و همچنین مدولار پیش ساختگی در ساختمان های مسکونی، به انطباق آن با مدولار مبلمان و در واقع طراحی معماری فضا پرداخته می شود. در این پژوهش از راهبرد ترکیبی و موردی از طریق مطالعه اسنادی و استنتاج منطقی استفاده شده و جهت دقیق کردن بررسی، مطالعه روی ساختمان های مسکونی متمرکز شده است. این انطباق که به عنوان نتیجه آورده شده است، می تواند در بهینه سازی، صرفه جویی در منابع و رسیدن به طراحی پایدار معماری تاثیر به سزایی داشته باشد.