سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین ابدالی محمدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

الگوریتم های کلونی مورچه ها یک گروه از الگوریتم های بهینه سایز می باشند که از کاوش مورچه ها باری غذا در طبیعت الهام گرفته اند در این الگوریتمها تعدادی عامل که همان مورچه ها می باشند به منظور یافتن راه حل مناسب فضای راه حل ها را جستجو می کنند الگوریتم های کلونی مورچه ها دارای پارامترهای متعددی ازجمله اهمیت نسبی فرمون روی مسیر ها و ضریب تبخیر فرمون در هر مرحله می باشند که همگرایی و کارایی الگوریتم ها تا حدزی ادی به آنها وابستهاست تا به حال مقدار مطلوب پارامترها با توجه به نوع مساله از طریق آزمایش وخطا تعیین گردیده است. دراین مقاله روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم سیستم کلونی مورچه ها ارایه می گردد و ازطریق آزمایشهای مختلف کارایی روشهای پیشنهادی مورد بررس قرار میگیرد.