سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد کاردان – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری ا
فاطمه احمدی آبکناری – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بی تردید یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزشی و یادگیری و به دلیل فوائد آن برای اساتید و یادگیرندگان، در اکثر نقاط جهان مورد استقبال قرار گرفته است. اما چالش پیش رو در قالب نرم افزارهای گوناگونی بروز می نماید که تحت عنوان سامانه های مدیریت یادگیری بکار برده می شوند. این سامانه ها جملگیبه ارائه دروس به شیوه ای یکسان به کلیه یادگیران پرداخته و از بکارگیری ابزارهای تحلیل عملکرد یادگیران و بررسی ویژگی های یادگیری انان بی بهره آن. این سامانه ها عمدتا فاقد ابزارهایی برای کنترل عملکرد یادگیران و مطابقت دادن ارائه محتوا بر اساس کسب امتیاز از گذراندن مراحل قبلی درس هستند. بدیهی است توجه به این امر بازدهی یادگیری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
این مقاله با توجهبه این نیاز و همچنین با در نظر داشتن ظرفیت هایSCORM ، راهکاری را بر اساس مدل طراحی آموزشیKemp ارائه می دهد که با بهره گیری از فرایند توالی بخشیSCORM ضمن ارزیابی عملکرد یادگیران در سه زمینه حضور در کلاس مجازی، شرکا در کوبیز ، و تحویل تمرین، امکان ادامه فعالیت ایشان برای تحویل گرفتن بخش بعدی درس مشخص می گردد.
این مقاله ابتدا به تشریح مدل طراحی آموزشی Kemp که در میان مدل های طراحی آموزشی بیشترین تطابق را باSCORM دارد می پردازد و سپس بخش هایی ازSCORM که در راهکار ارائه شده بکار گرفته میشوند، بررسی خواهند شد. در انتها نیز راهکاری بر پایه دو بخش نخست برای طیف معینی از یادگیران ارائه می گردید.