مقاله تظاهرات باليني و علل سنگ هاي كليه و مجاري ادراري كودكان زير ۱۴ سال مراجعه كننده به بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم ۸۷-۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تظاهرات باليني و علل سنگ هاي كليه و مجاري ادراري كودكان زير ۱۴ سال مراجعه كننده به بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم ۸۷-۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ هاي مجاري ادرار
مقاله کلسيم
مقاله اگزالات ها
مقاله کودک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شجري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع سنگ هاي كليه و مجاري ادراري در كودكان رو به فزوني است و ممكن است علايم و نشانه هاي مشخصي غير از هماچوري نداشته باشد. اين مطالعه با هدف بررسي تظاهرات باليني و علل سنگ هاي كليه و مجاري ادراري در كودكان زير ۱۴ سال انجام شد.
روش كار: اين مطالعه به روش توصيفي و گزارش سري روي ۱۰۰ بيمار مراجعه كننده به بيمارستان كودكان فاطمي سهاميه قم در سال ۸۷-۸۶ انجام شد. سن، جنس و سابقه خانوادگي بيماران، تظاهرات باليني (تب و لرز، سوزش و بي قراري در حين ادرار كردن ، تغيير رنگ ادرار و درد) و تست هاي آزمايشگاهي (سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر، اوره، كراتينين، آلبومين و آلكالين فسفاتاز سرم، اندازه گيري گازهاي شرياني، سديمان ادرار، كشت ادرار، سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر، كراتينين، اگزالات و سيترات در ادرار ۲۴ ساعته و سيستين در نمونه تصادفي ادرار) بررسي شد. براي كنترل كفايت جمع آوري ادرار از فرمول اصلاح كراتينين استفاده شد.
نتايج: هايپوسيتراتوري در ۵۶٫۸ درصد، هايپركلسيوري در ۲۹٫۴ درصد، هايپر يوريكوزوري در ۲۶٫۳ درصد، هايپراگزالوري در ۱۴٫۷ درصد، فسفاتوري ۸٫۴ درصد و سيستينوري در ۶٫۳ درصد يافت شد. ۵۴ درصد بيماران نيز دچار عفونت ادراري بودند. درد در ۲۷٫۷ درصد، تب در ۳۳٫۳ درصد، بي قراري و سوزش در حين ادرار كردن در ۶۲٫۲ درصد و هماچوري در ۷۷٫۷ درصد وجود داشت. سابقه خانوادگي سنگ هاي ادراري در ۲۳ درصد مبتلايـان گزارش شد.
نتيجه گيري: شايع ترين علايم باليني سنگ هاي كليه و مجاري ادراري به ترتيب عبارتند از هماچوري، بي قراري و سوزش حين ادرار كردن، تب و درد. شايع ترين علت تشكيل سنگ به ترتيب هايپوسيتراتوري، هايپركلسيوري، هايپريوريكوزوري، هايپراگزالوري، فسفاتوري و سيستينوري مي باشد.