مقاله تظاهرات سيستميک و يافته هاي دهاني هايپوفسفاتازيا: گزارش يک مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تظاهرات سيستميک و يافته هاي دهاني هايپوفسفاتازيا: گزارش يک مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هايپوفسفاتازيا
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله از دست رفتن زودرس دندانها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سورك ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: باقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيپوفسفاتازيا، يک اختلال ارثي نادر است که با نقص فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز غيراختصاصي بافتي در استخوان، کبد و کليه مشخص مي شود و باعث مينراليزاسيون غيرنرمال بافتهاي اسکلتي و دنداني مي گردد. تظاهر باليني، بسيار متغير است و از مرگ جنين، بدون مينراليزاسيون استخوان، تا افتادن زودرس دندانهاي شيري، بدون ايجاد سمپتوم هاي استخواني، گسترده است. تشخيص بيماري، بر اساس مشاهده کاهش سطح آنزيم آلکالين فسفاتاز سرم و افزايش مقادير فسفواتانول آمين، پيريدوکسال ۵-فسفات وپيروفسفات غيرارگانيک در سرم يا ادرار بيمار صورت مي گيرد. شش فرم کلينيکي از اين بيماري شناخته شده است که شامل انواع پري ناتال کشنده، پري ناتال خوش خيم، نوزادي، کودکي، بزرگسالي و ادنتوهايپوفسفاتازيا مي باشند.
معرفي مورد: بيمار، دختري ۲۷ ماهه بود که با شکايت اصلي لق شدن و افتادن خودبه خود دندانهاي قدامي شيري، به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکي شيراز ارجاع شده بود. در معاينه داخل دهاني بيمار، عدم وجود دندانهاي ۶۱، ۶۲، ۷۱، ۷۲و ۸۱ مشاهده شد. در لثه بيمار، علامتي از التهاب ديده نمي شد. رشد بيمار با توجه به منحنيهاي قد و وزن، کمتر از حد طبيعي بود. در تاريخچه پزشکي بيمار، تاخير يک ساله در شروع به راه رفتن و ايستادن و نيز سابقه درد پا و خستگي زودرس وجود داشت. آزمايشهاي درخواست شده براي بيمار، کاهش سطح آلکالين فسفاتاز سرم و افزايش فسفواتانول آمين ادرار را نشان دادند. در بررسي هيستولوژيک، فقدان سمنتوم بر سطح ريشه دندانها مشاهده گرديد. همچنين پزشک بيمار، وجود دفورميتي هاي اسکلتال و نقص مينراليزاسيون را در استخوانهاي دست و پاي کودک، گزارش کرد.