مقاله تظاهرات فراساختاري اندوتليوم قرنيه اهدايي در ميكروسكوپ كانفوكال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: تظاهرات فراساختاري اندوتليوم قرنيه اهدايي در ميكروسكوپ كانفوكال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چمني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق به منظور تعيين تظاهرات فراساختاري و تشكيل واكوئل (vacuole) در اندوتليوم قرنيه افراد دهنده صورت پذيرفت.
روش مطالعه: در قرنيه دهنده مشكوك به واكوئله شدن لايه اندوتليوم، اسليت لمپ بيوميكروسكوپي و بررسي آسيب شناسي توسط ميكروسكوپ كانفوكال و ميكروسكوپ الكتروني ترنسميشن (Transmission) صورت گرفت. يافته هاي فراساختاري با نتايج بررسي مشابه بر روي اندوتليوم به ظاهر طبيعي فرد مبتلا به قوز قرنيه مقايسه گرديد.
يافته ها: ميكروسكوپ كانفوكال موارد متعددي از ساختمان هاي مدور تا بيضوي تيره را در داخل اندوتليوم قرنيه دهنده نشان داد. در برش نيمه نازك اين قرنيه نيز، ساختمان هاي كيست مانندي با اندازه متغير داخل سيتوپلاسم اندوتليوم نزديك غشاي سيتوپلاسمي خلفي نمايان گرديد. در برخي نواحي اين ساختمان ها به يكديگر پيوسته و از سلول اندوتليال خارج شده بودند. در بررسي توسط ميكروسكوپ الكتروني ترنسميشن، مشخص گرديد برجستگي غشاي سيتوپلاسمي خلفي سلول هاي اندوتليال، ناشي از حضور واكوئل هاي به نسبت بزرگ و شفاف (از نظر الكتروني) در داخل سيتوپلاسم سلول ها مي باشد. اين تظاهرات در اندوتليوم به ظاهر طبيعي چشم مبتلا به قوز قرنيه مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه تظاهرات ميكروسكوپ كانفوكال و فراساختاري و حفره دار شدن سلول اندوتليوم در قرنيه دهندگان مورد بررسي قرار گرفت. تصاوير ميكروسكوپ كانفوكال را مي توان به عنوان يك تصوير مرجع از نظر تشكيل واكوئل در اندوتليوم به كارشناسان فني بانك چشم معرفي نمود.