مقاله تظاهرات قلبي فلج دوره اي با پتاسيم نرمال در يک مرد ۲۱ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۷۲ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: تظاهرات قلبي فلج دوره اي با پتاسيم نرمال در يک مرد ۲۱ ساله
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج دوره اي با پتاسيم نرمال
مقاله تظاهرات قلبي
مقاله الکتروکارديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي شاه پسندي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فلج دوره اي با پتاسيم نرمال، يک اختلال اتوزومال غالب است که به واسطه اختلال در عملکرد طبيعي زير واحد آلفاي دريچه هاي وابسته به ولتاژ عضلات اسکلتي، ايجاد مي گردد و به صورت فلج عضلات اسکلتي در حضور سطح سرمي نرمال پتاسيم، خود را نشان مي دهد. هر چند که اين اختلال در مطالعات زيادي مورد بررسي قرار گرفته است اما تظاهرات قلبي همراه با آن بسيار نادر است.
گزارش مورد: بيمار يک مرد ۲۱ ساله بود که با فلج چهار اندام، طپش قلب و دردهاي آتيپيک به بيمارستان امام علي (ع) کرمانشاه مراجعه کرد. تظاهرات نوار قلبي اين بيمار، شامل بلوک درجه اول گره دهليزي بطني، اکستراسيستول بطني به صورت Bijeminated و تغييرات شديد ST-T در ليدهاي پري کورديال بود. ميزان پتاسيم در هنگام مراجعه، meq 4 و ميزان CPK و آلدولاز، نرمال بود. اکوکارديوگرافي و تست ورزش بيمار نيز طبيعي گزارش شد.
نتيجه گيري: پس از چهار روز معالجه بيمار با استازولاميد، ضعف عضلاني و تغييرات الکتروکارديوگرافي کاملا به حالت طبيعي برگشت نمود. درمان اين بيمار، نتيجه خوبي در پي داشت. ________________________________________