مقاله تظاهرات پوستي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه تحت درمان با همودياليز در مرکز دياليز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: تظاهرات پوستي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه تحت درمان با همودياليز در مرکز دياليز بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي کليوي مزمن
مقاله بيماري هاي پوستي
مقاله بيماري هاي ناخن
مقاله همودياليز
مقاله عوارض جانبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهي كرامت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نارسايي کليوي مزمن يک وضعيت باليني است که در آن عملکرد کليه ها کاهش يافته است. نارسايي کليوي مزمن همراه با تظاهرات پوستي متعددي است که با شروع دياليز ممکن است تظاهرات پوستي جديدي نيز ظاهر شود. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع مشکلات پوستي در ميان بيماران مبتلا به نارسايي کليوي مزمن تحت دياليز بود.
روش اجرا: اين مطالعه مقطعي بر روي ۶۰ نفر از بيماران مبتلا به نارسايي کليوي مزمن مراجعه کننده به تنها مرکز دياليز استان در بيمارستان شهيد محمدي صورت گرفت. بيماران از نظر تغييرات پوستي توسط متخصص پوست مورد معاينه دقيق قرار گرفتند. جهت توصيف و تحليل داده هاي آماري از نرم افزار SPSS 16 و آزمون هاي آماري t و Chi2 استفاده شد. سطح معني داري ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: شايع ترين يافته ها، خشکي پوست در ۷۸٫۳%، رنگ پريدگي در ۷۱٫۷% و خارش در ۵۸٫۳% بيماران بود. ساير يافته هاي باليني شايع به ترتيب عبات بودند از: ناخن half & half (35%)، هيپوملانوز قطره اي ايديوپاتيک (۳۳٫۳%)، زردي پوست (۳۱٫۷%)، هيپرکراتوز زير ناخن (۳۰%)، اونيکوليز (۲۰%)، شيار عرضي ناخن (۱۵%)، cherry انژيوما (۱۵%)، هيپرپيگمانتاسيون پوست (۱۵%) و پورپورا (۱۳.۳٪).
نتيجه گيري: نارسايي کليوي مزمن با تظاهرات پوستي متعددي همراه است که مي تواند به علت دياليز يا بيماري زمينه اي باشد. اين تغييرات بسيار متنوع است که شايع ترين آنها خشکي پوست و رنگ پريدگي مي باشد. تشخيص زودرس اين مشکلات ممکن است در کاهش ابتلا و بهبود کيفيت زندگي اين بيماران موثر باشد.