سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین قنادزاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان
غلام خیاطی – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، دانشگاه گیلان

چکیده:

با حذف سرب از بنزین الکلهای خالص مخصوصاٌ متانول واتانول مورد توجه صنایع نفت و سازمان محیط زیست کشورهای مختلف قرار گرفت . با امتزاج الکل ها با بنزین بعنوان مواد سوخت برای اتومبیل ها سبب کاهش آلودگی محیط زیست و مورد توجه طرفداران محیط زیست شده است . یکی از مسائل مهم امتزاج الکل ها با بنزین تشکیل دو فاز در نزدیکی نقطه بحرانی است. سیستم های برای+ (LLE)کارحا ضر مشاهده ات تجربی دیاگرام تعادل فازی مایع-مایع متیل سیکلو هکزانترکیبات اکسژندا ر( متانول) + ئیدروکربور آروماتیک ( بنزن و تولوئ ن) برای تعی ن منطقه حلالیت متانول با بنزین که دارای در صد اروماتیک زیاد هستند. و تعین تعادل فازی در دمای ۲۹۸/۲ کلوین.